PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

Nazwa zamówienia : „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

Informacja z otwarcia ofert dotycząca postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020. Dokumenty w załączniku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo
Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. Informacja w załączniku.

Wyjaśnienie nr 1 do postępowania przetargowego pn.: "Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020" w załączniku.

poniedziałek, 16 grudzień 2019 08:59

Przerwy w dostawie wody w Czyżowie i Sędku

Informujemy, że w dn. dzisiejszym tj. 16.12.2019r. w msc. Czyżów i Sędek wystąpią przerwy w dostawie wody w godz. 11.00-15.00 w związku z pracami serwisowymi na przepompowni wody w Sędku.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na „Przeprowadzenie audytu finansowego w zakresie kompleksowego badania rachunkowości i księgowości spółki za okres 01 stycznia 2019r. do 30 września 2019. Komplet dokumentów do pobrania w załącznikach.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2020. Komplet załączników w ramach zamówienia dostępny poniżej.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.”

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”. Komplet dokumentów do pobrania w załącznikach.

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska