PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dot. przetargu "Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadów z oczyszczalni ścieków  w Łagowie”.

 

 

piątek, 22 grudzień 2023 17:14

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługa ochrony fizycznej w roku 2024 na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

 

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. – 31.12.2024r, a w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy od dnia podpisania do dnia 31.12.2024r.

Ofertę należy złożyć w: Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, pokój  nr 16/3  (piętro I), w terminie do dnia 28.12.2023r., godz. 10.00

czwartek, 21 grudzień 2023 14:40

Wesołych Świąt!

czwartek, 07 grudzień 2023 16:05

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadów z oczyszczalni ścieków  w Łagowie”

. Szacunkowa ilość odwodnionego osadu ściekowego,  skratek i piasku do odbioru, transportu i zagospodarowania w czasie obowiązywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego zapytania nie przekroczy:

- Kod odpadu 190801 skratek – ok. 10 ton

- Kod odpadu 190802 zawartość piaskownika – ok. 10 ton

- Kod odpadu 190805 osad ściekowy – 400 ton

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2024r. – 31.12.2024r, a w przypadku przedłużającej się procedury wyboru Wykonawcy od dnia podpisania do dnia 31.12.2024r.

 

MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ORAZ TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

 

  1. Ofertę należy złożyć w:Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, pokój nr 16/3 (piętro I), w terminie do dnia 18.12.2023r., godz. 10.00. Ofertę można składać w poniedziałek, środa, czwartek, piątek w godzinach 7:30 do 15:00 oraz we wtorek w godzinach 7:30-17:30.
  2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego na adres podany w pkt. 1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o., pokój nr 16/3 (I piętro) w dniu 18.12.2023r. godz. 10.15.

 

środa, 27 wrzesień 2023 11:02

KOMUNIKAT ❗️❗️❗️

W związku z przebudową sieci wodociągowej w dniu jutrzejszym, tj. 28.09.2023r., na terenie Łagowa mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w godzinach 8.00-15.00, w szczególności ul. Iwańska i ul. Rakowska.


Za utrudnienia przepraszamy!

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego:

 

OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.: Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

 

Postępowanie jest prowadzone pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-139145b5-b8cc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Znak:4/2022                                                                                                                                  Łagów, dnia. 02.12.2022r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nazwa zamówienia: „Ochrona fizyczna w 2023r. na bazie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody w Lechówku wraz z hydrofornią w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023”

Znak: 3/2021                                                                                                                                   Łagów, dnia 02.12.2022r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nazwa zamówienia: „Zakup kruszywa w roku 2023”

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez PSS-KRUSZYWA SP. Z O.O., ul. Al. Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

 

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska