PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców gminy Łagów oraz umożliwienie rozwoju gospodarczego obszaru objętego projektem poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w msc. Złota Woda, Lechówek i Łagów na terenie gminy Łagów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidziane wyniki operacji: budowa 10,666 km systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska