PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

„Zakup kruszywa w roku 2024r.”

  1. Nazwa zamówienia: „Zakup kruszywa w roku 2024r.”
  2. Rodzaj zamówienia: Zakup
  3. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kruszywa w celu wykonania remontu i bieżącego utrzymania dróg. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i załadunek kruszywa.

Zakup kruszywa w ilości około 3.725 ton o frakcji:

- 0 mm ÷ 31,5 mm (mieszanka) – w ilości 1.200 ton,

- 0 mm ÷ 63 mm (mieszanka) – w ilości 1.500 ton,

- 4 mm ÷ 31,5 mm (kliniec) - w ilości 800  ton,

-  31,5 mm ÷ 63 mm (tłuczeń)- w ilości 150 ton,

-  0  mm ÷ 63 mm (mieszanka pozanormowa- niesort) - w ilości 10  ton,

- 100 mm -300 mm (kamień łamany) – w ilości 5 ton

- grys 2-8 mm - 5 ton,

- grys 12/16 mm - 5 ton,

- grys 8/16 mm – 10 ton,

- wysiewka 0 - 4 -40 ton,

Kruszywa powinny być zgodne z obowiązującymi normami. Kruszywo musi spełniać wymagania określone w normie. Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  Kruszywa muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, świadectwa lub deklaracje zgodności z w/w normami, które to dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z każdą dostawą. Zamawiający dopuszcza tolerancję w wysokości 0±10% wskazanych ilości kruszywa.

Część dostarczonego kruszywa może być pozanormowa tj.

- 0 mm ÷ 63 mm ( mieszanka pozanormowa – niesort)

Read 1096 times

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska