PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przyjęło zlecenie na remont pokoju nr 46 tj. sali ślubów Urzędu Miasta i Gminy Łagów oraz korytarza . W ramach prac wykonano: - nową instalację elektryczną, - gruntowne malowanie ścian i sufitów, - układanie tapety, - zakup i montaż lustra, - zakup i montaż oświetlenia w tym listew ledowych, - zakup i montaż godła Polski, - prace porządkowe
W dniu 06.12.2023r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Wytyczenie trasy turystycznej związanej z potencjałem endogenicznym gminy Łagów na dz. nr ewid. 57/4 w msc. Łagów, gm. Łagów” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Łagowa szansą na poprawę jakości życia mieszkańców”, którego wykonawcą było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o o.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zgodnie z zawartą umową z Gminą Łagów przyjęło do wykonania : „Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej na działce o nr ewid. 178 w msc. Łagów, dł. odcinka 360,00m., szerokość odcinka 3,00m”.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. przyjęło zlecenie na budowę chodnika przy drodze gminnej nr 338018T Piotrów Gułaczów – Piotrów Podłazy na odcinku 162 mb i szerokości 1,0 mb i zakończyło I etap wykonania prac tzn. wykonanie chodnika na długości 100 m.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zgodnie z zawartą dn. 31.10.2022 r. umową z Urzędem Miasta i Gminy Łagów zrealizowało zadanie pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Złota Woda", którego efektem jest wykonanie wodociągu na odcinku o długości sieci 360 m.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zgodnie z zawartą dn. 31.10.2022 r. umową z Urzędem Miasta i Gminy Łagów zrealizowało zadanie pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Zbelutka", którego efektem jest wykonanie wodociągu na odcinku o długości sieci 248 m.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zgodnie z zawartą dn. 31.10.2022 r. umową z Urzędem Miasta i Gminy Łagów zrealizowało zadanie pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płucki - Etap I" oraz zadanie pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płucki - Etap II", czego efektem jest wykonanie wodociągu na odcinku o łącznej długości sieci 779 m.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zgodnie z zawartą w dn. 31.10.2022 r. umową z Urzędem Miasta i Gminy Łagów zrealizowało zadanie pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Łagowska", czego efektem jest wykonanie wodociągu na odcinku 611 m.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. wykonało prace związane z wykopaniem rowu odwadniającego przy drodze gminnej nr 338067T w miejscowości Złota Woda. Zrealizowane prace polegały na wykopaniu rowu przy drodze gminnej na długości 265 mb oraz montażu 3 szt. przepustów z kręgów betonowych fi 40 o łącznej długości 15 mb, utwardzeniu zjazdów kruszywem frakcji 0-31,5 mm na powierzchni 15 m2/szt. i regulacji przepustu z kręgów betonowych fi 40 dł. 5 mb.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. wykonało wycinkę zakrzaczen i samosiejek przy drogach gminnych w msc. Piotrów-Kolonia oraz Sędek.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. dokonało wyczyszczenia rowu przy drodze gminnej nr 338013T Piórków – Piotrów-Podłazy. Zrealizowane prace polegały na wyczyszczeniu rowu z namułu na długości 280 mb oraz wywozu urobku.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. wykonało naprawę dróg gminnych w miejscowości Łagów o nr 338066T ul. Spokojna oraz o nr 338053T ul. Rakowska. Zrealizowane prace polegały na naprawie dróg kruszywem frakcji 4-31,5 mm na ul. Spokojnej – 80 mb oraz na ul. Rakowskiej 40 mb.
środa, 19 kwiecień 2023 09:11

Naprawa drogi gminnej Łagów – Duraczów.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. wykonało naprawę drogi gminnej 338017T Łagów – Duraczów masą asfaltową na zimno o grubości 4 cm po zagęszczeniu, na powierzchni ok. 25m2.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. wykonało prace związane z wykopaniem rowu przy drodze gminnej nr 338075T Złota Woda. Zrealizowane prace polegały na wykopaniu rowu przy drodze gminnej na długości 103 mb oraz zakupie i transporcie kręgów betonowych fi 40 – 5 szt.
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. wykonało ścinkę pobocza oraz odmulenie rowu przy drodze gminnej nr 338002T Łagów – Bardo. Zakres wykonanych prac to: ścinka pobocza na długości 880 mb, odmulenie rowu na długości 60 mb oraz wywóz urobku.
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej 0338T Łagów-Sędek-Wola Wąkopna na odcinku 600 mb. Zamontowano 13 lamp (Bielowa).
czwartek, 30 czerwiec 2022 15:10

Budowa Chodnika Piotrów Gułaczów

Już nie długo mieszkańcy wsi Piotrów Gułaczów - Piotrów Podłazy będą mogli korzystać z nowego chodnika, który powstaje w ramach zadania inwestycyjnego Budowa Przebudowa Dróg Gminnych. Jest to już 3 etap budowy chodnika w tej miejscowości i ma on długość 110 mb.
Ruszyły prace budowlane przy Gminnym Zespole Szkół w Łagowie. Już po powrocie z wakacji uczniowie i nauczyciele Gminnego Zespołu Szkół w Łagowie będą mogli korzystać z nowego placu apelowego, który właśnie powstaje tuż przed budynkiem placówki.
czwartek, 30 czerwiec 2022 15:04

Remont drogi Złota Woda

W miejscowości Złota Woda remontowana jest droga wewnętrzna nr 43. Z pewnością ułatwi ona dojazd mieszkańcom do swoich posesji oraz pobliskich pól. Na wskazanym terenie zostały już wykonane pierwsze prace związane z budową drogi. Wycięte już zostały zakrzaczenia, usunięto nadmiar ziemi na powierzchni wytyczonej drogi. Wzdłuż drogi powstanie również rów, który będzie zbierał i odprowadzał wodę podczas opadów.
poniedziałek, 25 październik 2021 15:57

Wykonanie drogi wew. Nr 20 w msc. Małacentów

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Łagów rozpoczęło wykonanie drogi wew. Nr 20 w msc. Małacentów. W dniu dzisiejszym rozpoczęto wycinkę zakrzaczeń wraz z wywozem we wskazane miejsce przez inwestora. Następnie zostanie wykonana droga o dł. 161 m i szerokości 3,00 m.
Strona 1 z 7

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska