PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH ŁAGÓW Sp. z o.o.

 

ul. Rynek 62, 26-025 Łagów

 

JESTEŚMY DLA WAS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.
czwartek, 17 grudzień 2020 08:04

Przerwy w dostawie wody

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. informuje, że w dn. 17.12.2020 r. mogą wystąpić przerwy w dostawie wody od godziny 9:00 do 15:00 w msc. Czyżów, Sędek, Łagów: ul. Bardzka oraz ul. Źródłowa.
Przepraszamy za utrudnienia.

czwartek, 17 grudzień 2020 00:48

Unieważnienie postępowania

Unieważnienie postępowania pn. „ Sukcesywny odbiór i transport ustabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowanie odpadów z oczyszczalni ścieków w Łagowie”.

czwartek, 17 grudzień 2020 00:46

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: „Dostawa kruszywa i piasku w roku 2021”

środa, 09 grudzień 2020 13:14

Wyjaśnienie nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o."

wtorek, 08 grudzień 2020 17:09

Zaproszenie do składania ofert

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn. "Sukcesywny odbiór i transport stabilizowanego odwodnionego osadu ściekowego po prasie technologicznej oraz skratek i piasku wraz z zagospodarowaniem odpadow z oczyszczalni ścieków w Łagowie.

wtorek, 08 grudzień 2020 08:03

Wyjaśnienie

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest "Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o."

czwartek, 03 grudzień 2020 13:02

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert "Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o."

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zadania pn.: Analiza wód, ścieków, osadów, piasku i skratek na obiektach zarządzających przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o.

poniedziałek, 30 listopad 2020 14:18

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn.: Dostawa kruszywa i piasku w roku 2021.

wtorek, 24 listopad 2020 19:54

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWY PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz.1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na zadanie pn.:

Zakup i sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Łagów Sp. z.o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej Siwz)

Kontakt:

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta 

(Kliknij tu i Zaloguj się)

 

Telefon Alarmowy 

Awarie Wod-Kan

530 385 453

 

Usługi 

606 926 889

Zamówienia Publiczne

Polub nas:

Telewizja Świętokrzyska